Prohlášení o ochraně dat my-selve.de

Stav: 28.05.2018

I. Kdo je zodpovědný?

SELVE GmbH & Co. KG, Werdohler Landstraße 286, 58513 Lüdenscheid, info@selve.de

II. Jak mohu kontaktovat inspektora ochrany údajů?

Našeho inspektora ochrany údajů, kterým je pan Dr. Werner, můžete kontaktovat e-mailem na datenschutz@selve.de, nebo poštou na naší adrese s dodatkem „Inspektor ochrany údajů“.

III. Za jakým účelem a na jakých právních základech zpracováváme osobní údaje?

a) Návštěva našich webových stránek

Při běžné informační návštěvě našich webových stránek (tedy pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak nesdělíte informace), shromažďujeme jen ty osobní údaje, které nám předá Váš prohlížeč:

 • Typ prohlížeče a verze prohlížeče

 • Používaný operační systém

 • Referrer URL

 • Název hostitele přístupového počítače

 • Čas požadavku na server

 • IP adresa

Tato data potřebujeme z technických důvodů, abychom mohli zobrazovat naše webové stránky, zajišťovat jejich stabilitu a bezpečnost a optimalizovat nabídku.

Právním základem je čl. 6, odst. 1 s. 1 písm. f DS-GVO, přičemž náš oprávněný zájem vyplývá z uvedeného účelu.

Nejpozději po 7 dnech tato data mažeme. K jejich ukládání nad tento uvedený rámec dochází jen poté, co byla vymazána IP adresa nebo poté, co byla provedena anonymizace.

b) Cookies

Na našich stránkách používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které Vámi používaný prohlížeč přiřazuje a ukládá na Váš pevný disk, a k nám se jejich prostřednictvím dostávají určité informace.

Na našich webových stránkách využíváme přechodné a perzistentní cookies. Přechodné cookies se vymažou automaticky, když zavřete prohlížeč. K nim patří především tzv. session-cookies. Ty ukládají takzvané session ID, kterým lze přiřadit různé dotazy Vašeho prohlížeče při společné relaci. Když se vrátíte na naše webové stránky, Váš počítač tak bude možné znovu identifikovat. Session-cookies se smažou, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč. Perzistentní cookies se automaticky smažou po určité definované době, která se u jednotlivých cookies může lišit. Cookies můžete v bezpečnostním nastavení svého prohlížeče kdykoli smazat.

Nastavení prohlížeče můžete kdykoli podle přání konfigurovat a odmítnout například akceptování takzvaných Third-Party-Cookies nebo všech cookies. Upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě možná nebudete moci neomezeně využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Kromě toho využíváme cookies, abychom Vás mohli identifikovat při Vaší příští návštěvě v případě, že u nás máte založený účet. Jinak byste se museli při každé návštěvě znovu přihlašovat.

Cookies se využívají k tomu, abychom Vám zpříjemnili využívání našich nabídek a optimalizovali uživatelskou přívětivost. Dále využíváme cookies ke statistickým účelům využívání našich webových stránek a za účelem optimalizace naší nabídky. Tyto cookies soubory nám umožní při Vaší opětovné návštěvě našich stránek automaticky rozpoznat, že jste už na našich stránkách byli. Tyto cookies se po určité definované době automaticky smažou.

Při vyhledání našich webových stránek Vás prostřednictvím cookies-zprávy, která Vás odkáže na toto prohlášení o ochraně dat, upozorníme na využívání cookies souborů. Zde také budete moci souhlasit s využíváním cookies.

Právním základem je čl. 6, odst. 1 s. 1 písm. f GDPR, přičemž náš oprávněný zájem vyplývá z uvedeného účelu. Pokud budete s využíváním cookies souhlasit, právním základem je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a GDPR.

c) Kontakt prostřednictvím e-mailu

Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy, uložíme Vaše osobní údaje, které nám sdělíte, abychom mohli Váš dotaz zodpovědět.

Právním základem je čl. 6, odst. 1 s. 1 písm. f DSGVO, přičemž náš oprávněný zájem vyplývá z uvedeného účelu. Pokud navázání kontaktu směřuje k uzavření smlouvy nebo probíhá navázání kontaktu v rámci stávajícího smluvního vztahu, je právním základem čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b GDPR.

Jakmile bude dotaz definitivně zpracován, data se smažou. Kromě toho můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas se zpracováním.

d) Registrace

Sdělení dat, které dotazujeme v rámci registrace, probíhá dobrovolně. Osobními údaji jsou pro nás pouze ty informace, které nám sdělíte např. použitím uživatelského jména nebo e-mailové adresy, a na jejichž základě lze učinit závěry o Vaší osobě. Doporučujeme používat pseudonym.

Pokud se zaregistrujete a přihlásíte se svými přístupovými údaji, najdete v oblasti „Mein Profil“ odkaz s popisem „Komplettes Profil und alle Daten löschen“ (tj. "Smazat kompletní profil a veškerá data"). Pokud na něj kliknete, budou Vaše veškerá data vymazána. Dále můžete v této oblasti všechna data změnit.

Na e-mailovou adresu poskytnutou při registraci budeme zasílat pouze zprávy o registraci, aktualizaci domovského serveru a informace o případných problémech na serveru. Kromě toho Vám na tuto e-mailovou adresu zašleme zprávu o obnovení Vašeho hesla v případě, že ho zapomenete.

Pokud nebudete déle než rok využívat svůj účet založený v rámci registrace, bude po této době smazán spolu se všemi v něm uloženými daty.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b GDPR.

Celý registrační proces je chráněný SSL, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu někoho dalšího.

IV. Jaká máte práva?

Vzhledem ke svým osobním údajům máte vůči nám následující práva:

 • Právo na přístup,

 • Právo na opravu nebo smazání,

 • Právo na omezení zpracování,

 • Právo na vyjádření nesouhlasu se zpracováním,

 • Právo na přenositelnost údajů.

Kdykoli máte také možnost stěžovat si na nás u orgánu dohledu nad ochranou dat.

Pokud jste nám udělili souhlas, můžete jej kdykoli zrušit, nebude tím však dotčena legalita zpracování, které proběhlo na základě Vámi uděleného souhlasu až do jeho zrušení.

Download

Prohlášení o ochraně dat my-selve.de