Privacyverklaring my-selve.de

Versie: 28/05/2018

I. Wie is de verantwoordelijke?

SELVE GmbH & Co. KG, Werdohler Landstraße 286, 58513 Lüdenscheid, info@selve.de

II. Hoe bereik ik de privacytoezichthouder?

Onze privacytoezichthouder, de heer Dr. Werner, bereikt u op datenschutz@selve.de of per post op ons adres met de vermelding "privacytoezichthouder'.

III. Voor welke doeleinde en op welke rechtsgronden verwerken we persoonsgegevens?

a) Bezoek aan onze website

Bij zuiver informatiebezoek aan onze website, als u zich dus niet registreert of ons op een andere manier informatie doorstuurt, verzamelen we enkel de persoonsgegevens die uw browser ons doorstuurt:

 • browsertype en browserversie

 • gebruikt besturingssysteem

 • referrer URL

 • hostnaam van de computer die toegang krijgt

 • tijdstip van de serveraanvraag

 • IP-adres

Deze gegevens zijn voor ons technisch vereist om onze website weer te geven, de stabiliteit en veiligheid te garanderen en ons aanbod te optimaliseren.

Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG, waarbij ons legitieme belang ontstaat uit de genoemde doelstellingen.

We wissen deze gegevens ten laatste na 7 dagen. Langere opslag vindt enkel plaats, nadat het IP-adres gewist of geanonimiseerd werd.

b) Cookies

We gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf aan de door u gebruikte browser toegewezen opgeslagen worden en waardoor wij bepaalde informatie ontvangen.

Op onze website gebruiken we enkel transiënte en persistente cookies. Transiënte cookies worden automatisch gewist zodra u de browser afsluit. Daarbij horen vooral de session-cookies. Deze slaan een zogenaamde session-ID op waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie toegewezen kunnen worden. Daardoor kan uw computer herkend worden als u naar onze website terugkeert. De session-cookies worden gewist als u zich uitlogt of de browser sluit. Persistente cookies worden geautomatiseerd na een ingestelde duur gewist. Dit kan verschillend zijn afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser te allen tijde wissen.

U kunt uw browserinstellingen afhankelijk van uw wensen configureren en bijv. de aanvaarding van third-party-cookies of alle cookies weigeren. We wijzen erop dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Bovendien gebruiken we cookies om vervolgbezoeken te kunnen identificeren indien u over een account bij ons beschikt. In het andere geval zou u voor elk bezoek opnieuw moeten inloggen.

Het gebruik van cookies dient om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer vorm te geven de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren. Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en voor het beoordelen van de optimalisering van ons aanbod voor u. Deze cookies maken het voor ons mogelijk om bij een vervolgbezoek aan onze pagina automatisch te herkennen dat u reeds bij ons bent geweest. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch gewist.

Bij het oproepen van onze website vestigen we door een cookiemelding, die naar onze privacyverklaring verwijst, uw aandacht op het gebruik van cookies. Daar kunt u met het gebruik van cookies instemmen.

Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG, waarbij ons legitieme belang ontstaat uit de genoemde doelstellingen. Als u akkoord gaat met het gebruik van cookies, is art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG de rechtsgrond.

c) Contact via e-mail

Als u via de door ons vermelde e-mailadressen contact met ons opneemt, slaan we de door u doorgestuurde persoonsgegevens op om uw aanvragen te beantwoorden.

Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG, waarbij ons legitieme belang ontstaat uit de genoemde doelstellingen. Als de contactopname gericht is op het afsluiten van een contract of als de contactopname in het kader van een bestaand contract verloopt, is art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b AVG de rechtsgrond.

De gegevens worden gewist als de bewerking van de aanvraag is afgesloten. Daarnaast kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking.

d) Registratie

Het vermelden van gevraagde gegevens in het kader van de registratie is altijd vrijwillig. Ze zijn voor ons enkel persoonsgegevens als ze informatie geven, bijv. door gebruik van een gebruikersnaam of een e-mailadres, die conclusies over uw persoon toelaten. We raden gepseudonimiseerd gebruik aan.

Als u zich geregistreerd en met uw toegangsgegevens aangemeld hebt, vindt u in het gedeelte "Mijn profiel" een link met de tekst "Volledig profiel en alle gegevens wissen". Als u hierop klikt, worden alle gegevens gewist. Verder kunt u in dit gedeelte alle gegevens wijzigen.

Naar het bij de registratie vermelde e-mailadres sturen we enkel berichten over de registratie, een beschikbare update van de homeserver en als informatie over eventuele serverproblemen. Bovendien sturen we naar dit e-mailadres een bericht voor het resetten van het wachtwoord indien u dit bent vergeten.

Indien de door u in het kader van de registratie aangemaakte account meer dan 1 jaar ongebruikt blijft, wissen we de account en alle daarbij opgeslagen gegevens.

Rechtsgrond is art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b AVG.

Het volledige registratieproces verloopt ter voorkoming van ongeoorloofde toegang van derden SSL-beschermd.

IV. Welke rechten hebt u?

U hebt tegenover ons de volgende rechten inzake de u betreffende persoonsgegevens:

 • Recht op inlichting,

 • Recht op correctie of wissen,

 • Recht op beperking van de verwerking,

 • Recht op bezwaar tegen de verwerking,

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt ook een klacht over ons indienen bij de privacytoezichtsautoriteit.

Als u ons een toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde herroepen zonder dat de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming tot de herroeping uitgevoerde verwerking wordt aangetast.

Download

Privacyverklaring my-selve.de